Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22730
Registrert 14.09.2020
Firma Lillehammer kommune Veg/trafikk
Start 05.10.2020
Slutt 23.10.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Harald Steinsli
Kontakt telefon 48114783
Arbeidets art Ny strømtilførsel til parkeringsautomat ved Nymosvingen 4 fra "terrassen"