Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
31419 Områdesanering Randgårdsjordet etappe 3. Entreprise 4 Lillehammer kommune Vann/avløp Stein Arne Sæterbakken 90864557 01.12.2023 31.01.2025
33403 Martin Seips veg 2-4 EIDSIVA BIOENERGI AS Bjørn Romskaug 95981277 27.11.2023 27.07.2024