Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
20601 Sanering VA Hamarvegen Øst Lillehammer kommune Vann/avløp Stein Arne Sæterbakken 90864557 01.09.2021 01.10.2023
23545 Storgata 160-162 EVENSEN & EVENSEN AS Svein Erik Besserud 9229637 24.11.2020 23.12.2021
23798 Sanering Fåberggata Lillehammer kommune Vann/avløp Stein Arne Sæterbakken 90864557 15.04.2021 31.12.2021
26036 Asfaltering Einar Sandbergsveg, Øygardsvegen og Konglevegen Lillehammer kommune Veg/trafikk Harald Steinsli 48114783 01.09.2021 01.10.2021