Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
19575 Utskiftning av høyspenningskabler fra Holme trafostasjon til Lillehammer turisthotell Eidsiva Nett AS Leiv Jan Brekke 99742598 04.05.2020 21.11.2020
20078 Sanering VA Vingnesenga Vest Lillehammer kommune Vann/avløp Stein Arne Sæterbakken 90864557 01.07.2020 30.06.2021
20100 Sanering VA Industrigata Lillehammer kommune Vann/avløp Stein Arne Sæterbakken 90864557 20.05.2020 13.11.2020
21100 531325 Sanering Baklivegen Lillehammer kommune Vann/avløp Stein Arne Sæterbakken 90864557 31.08.2020 31.12.2020
22636 Graving i Tiriltunga, gangvei opp til/og Kløverenga i Vårsetergrenda Eidsiva Nett AS Leiv Jan Brekke 99742598 28.09.2020 30.10.2020