Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/150 Generelt vedtak Arbeidstillatelse ROGER BRATTRUD AS 27.04.2021 31.12.2022
20/33 Generell Skiltplan Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 12.02.2020 12.02.2022
20/120 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse STANGE ASFALT GUDBRANDSDALEN AS 25.05.2020 25.05.2022
20/125 Vedlikehold av fasade, vinduer og tak Arbeidstillatelse Gamlevegen Privatperson 04.05.2020 30.09.2021
20/164 Nytt elveløp for Åveita,ny bruer, opphevet gangfelt,utskiting av masser i Røysliveien og masseskifting ved Kiwi Gravearbeid Røyslivegen ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 03.08.2020 30.09.2021
20/171 20118 - Vingnesenga VA Sanering LK Gravearbeid Lyngstien , Pinnikvegen , Myrstien MASKINKRAFT AS 10.08.2020 30.09.2021
20/234 Consto Kirkegata 51 Gravearbeid Kirkegata GJERDALEN ENTREPRENØR AS 05.10.2020 01.08.2022
20/278 Lillehammer VGS Avd. Nord Gravearbeid Vargstadvegen, Smestadvegen DOBLOUG ENTREPRENØR AS 30.11.2020 01.12.2021
20/285 Graving for Eidsiva Nett Arbeidstillatelse ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 04.01.2021 23.12.2021
21/9 Stenging KV3620 Landbruksvegen, F3S1 Arbeidstillatelse Landbruksvegen DOBLOUG ENTREPRENØR AS 01.03.2021 02.10.2021
21/10 Overvannsledning i Landbruksvegen Gravearbeid Landbruksvegen DOBLOUG ENTREPRENØR AS 01.03.2021 01.11.2021
21/22 Vinduspuss og persienne/fasadespyling Arbeidstillatelse LILLEHAMMER VINDUSPUSS v/Eirik Hauklien 19.04.2021 24.12.2021
21/24 Vinduspuss og persienne/fasadespyling Arbeidstillatelse Kirkegata LILLEHAMMER VINDUSPUSS v/Eirik Hauklien 19.04.2021 24.12.2021
21/27 Sikring mot nedfall - Sæterhagen Arbeidstillatelse Sæterhagen ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 19.04.2021 29.10.2021
21/36 Liftbruk v vp Llillehammer Arbeidstillatelse TOMA FACILITY SERVICES AS 14.05.2021 08.05.2023
21/37 FV213 FÅBERGGATA - med tilstøtende veier (for IFK og LK) FASE 1 av 4 Gravearbeid Fåberggata DOKKA ENTREPRENØR AS 18.05.2021 15.11.2021
21/49 Fåberggata Gravearbeid Fåberggata, Tomtegata, Nordre gate, Løkkegata, Brubakken DOKKA ENTREPRENØR AS 01.06.2021 31.12.2021
21/66 Kvartal 17 Gravearbeid Storgata GJERDALEN ENTREPRENØR AS 02.08.2021 24.10.2022
21/68 Fv 213 Åretta-Storgata Gravearbeid Hamarvegen STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS 11.08.2021 01.07.2022
21/70 Bygge steinmur på egen tomt Arbeidstillatelse Chr. Dahls gate, Gnr/Bnr: 52/204 Privatperson 27.08.2021 22.10.2021
21/73 Øvre Jeistad Gravearbeid Gamlevegen TT KABEL & ANLEGG AS 20.08.2021 24.09.2021
21/74 Justering av fortau og kjørebane Gravearbeid Erlends veg BARLUND JENS AS 11.08.2021 29.10.2021
21/75 Forberedende arbeider for asfaltering Arbeidstillatelse Konglevegen, Einar Sandbergs veg, Øygardsvegen MESTA AS 11.08.2021 30.09.2021
21/85 Tilkobling sluk og blending av stikkledning, Einar Sandbergs veg Gravearbeid Einar Sangbergs veg MESTA AS 26.08.2021 24.09.2021
21/86 Harmarveien Grunnundersøkelser Gravearbeid Messenlivegen, Einar Sandbergs veg COWI AS 30.08.2021 30.09.2021
Viser 1 - 25 av 31 1 2 >