Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/266 Mesnakvartalet - Gangveg Gravearbeid Spinnerivegen KJELL ARNE SCHJØRN AS 24.08.2018 23.08.2021
19/150 Generelt vedtak Arbeidstillatelse ROGER BRATTRUD AS 07.05.2019 31.12.2020
19/400 Grunnarbeider i forbindelse med utbygging Scandic Victoria Lillehammer Gravearbeid Nymosvingen DOKKA ENTREPRENØR AS 12.05.2020 30.09.2020
19/451 Arbeidsvarslingsplan for arb. Eidsiva Nett i Lillehammer Kommune Arbeidstillatelse ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 20.12.2019 20.12.2020
20/33 Generell Skiltplan Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 12.02.2020 12.02.2022
20/52 Betonmast Rosenlund Arbeidstillatelse industrigata GJERDALEN ENTREPRENØR AS 02.03.2020 24.12.2020
20/76 Beskjæring med lift Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 23.03.2020 22.03.2021
20/92 Vinduspuss og persiennespyling på fasade i Lillehammer sentrum Arbeidstillatelse LILLEHAMMER VINDUSPUSS 15.04.2020 24.12.2020
20/102 VA anlegg Ekrebakken 18-22 Gravearbeid Ekrebakken JEISTAD ENTREPRENØR AS 11.05.2020 01.10.2020
20/120 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse STANGE ASFALT GUDBRANDSDALEN AS 25.05.2020 25.05.2022
20/123 Nye 22 kv`s høysppeningskabler Gravearbeid Sigrid Undsets veg ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 04.05.2020 21.11.2020
20/125 Vedlikehold av fasade, vinduer og tak Arbeidstillatelse Gamlevegen Privatperson 04.05.2020 30.09.2020
20/134 Nye 22kv`s høyspentkabler Gravearbeid Sigrid Undsets veg ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 26.05.2020 21.11.2020
20/136 E6- Storhove-Roterud Gravearbeid Hovslivegen NORCONSULT FÄLTGEOTEKNIK AB 20.05.2020 09.10.2020
20/137 Ny gatebelysning Birkebeinerveien i forbindelse med graving høyspentkabler Gravearbeid Birkebeinervegen ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 27.05.2020 21.11.2020
20/140 Ny 22 kv`s høyspentkabler Gravearbeid Åveitbakken ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 04.05.2020 21.11.2020
20/142 dampsagvegen 88 Gravearbeid Dampsagvegen ABS ENTREPRENØR AS 17.08.2020 27.11.2020
20/146 1381 Messenlivegen Gravearbeid Eyolf Soots veg GJERDALEN ENTREPRENØR AS 15.06.2020 25.09.2020
20/150 Mesnakvartalet Gravearbeid Mesnakvartalet ABS ENTREPRENØR AS 22.06.2020 30.10.2020
20/154 Graving for rep vannbrudd Gravearbeid Rådyrstien SVEIN TORE LYSGAARD AS 23.06.2020 30.09.2020
20/162 Nye 22 kv`s høysppeningskabler Gravearbeid Sigrid Undsets veg ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 03.08.2020 21.11.2020
20/164 Nytt elveløp for Åveita,ny bruer, opphevet gangfelt,utskiting av masser i Røysliveien og masseskifting ved Kiwi Gravearbeid Røyslivegen ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 03.08.2020 01.07.2021
20/171 20118 - Vingnesenga VA Sanering LK Gravearbeid Myrstien , Lyngstien , Pinnikvegen MASKINKRAFT AS 10.08.2020 30.09.2021
20/174 Støyskjermer Kringsjåvegen/Maihaugvegen Gravearbeid Heggebærvegen, Kurudgutua DOKKA ENTREPRENØR AS 10.08.2020 15.10.2020
20/177 Nye 22kv`s høyspenningskabler Gravearbeid Olav Aukrusts veg ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 04.05.2020 21.11.2020
Viser 1 - 25 av 41 1 2 >