Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/9 Drift og vedlikehold veilys Lillehammer kommune Arbeidstillatelse LAJE INNLANDET AS 09.02.2022 09.02.2024
22/21 Generell arbeidsvarsling Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 23.03.2022 31.12.2023
22/22 Beskjæring/trefelling Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 28.03.2022 28.03.2024
22/31 Asfaltarbeider Lillehammer kommune Arbeidstillatelse STANGE ASFALT GUDBRANDSDALEN AS 18.05.2022 16.05.2024
22/59 Anders Sandvigs Gate 48 Gravearbeid Anders Sandvigs gate GRAVEKOMPANIET AS 14.06.2022 15.12.2023
22/108 Områdesannering VA Randgårdsjordet - etappe 1: Ivar Kleivens veg X Håkon Håkonssons veg X Bøkkervegen Gravearbeid Håkon Håkonssons veg DOKKA ENTREPRENØR AS 31.10.2022 11.02.2024
22/123 Utvendig vindusvask med lift Arbeidstillatelse OLSENS SERVICE AS 01.01.2023 01.01.2025
22/133 Oppland Park Arbeidstillatelse storgata BACKE OPPLAND AS 08.12.2022 30.06.2024
23/5 202311 Gravearbeid Karl Halvorsens veg, Håkon Håkonssons veg, Randgårdsvegen, Hans Aanruds veg, Hertug Skules veg, Nordsetervegen KJENSETH MASKIN AS 03.02.2023 31.05.2024
23/22 Pumpekum 3-4. Strandpromenaden Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 200/60, Strandpromenaden GJERDALEN SERVICE AS 12.04.2023 01.04.2024
23/25 Persiennespyling og vinduspuss Arbeidstillatelse Kirkegata LILLEHAMMER VINDUSPUSS v/Eirik Hauklien 14.04.2023 31.12.2023
23/27 Pumpekum 3-4. Strandpromenaden Gravearbeid Strandpromenaden GJERDALEN SERVICE AS 26.04.2023 01.04.2024
23/48 utgraving fredbo Gravearbeid Tomtegata INNLANDET LANDSKAPSUTFORMING AS 09.06.2023 06.06.2024
23/69 Flåkåli Gravearbeid Flåkålivegen TT KABEL & ANLEGG AS 15.08.2023 31.12.2023
23/92 Kommunale veier-Vingnes-Graving for fiber- OSB Anlegg-KN Gravearbeid Pinnikvegen, Saksumsdalsvegen , Øyrevegen, Hustruberget, Skogbrynet, Myrstien, Hågåvegen, Øijordsvegen, Hellinga, Lyngstien, Granlivegen, Vingarvegen, Mellembergvegen, Skytterhusvegen OLSEN STEIN OG BETONG AS 12.10.2023 29.12.2023
23/94 Forsterkning Mesna Bru - Storgata Gravearbeid Storgata GJERDALEN ENTREPRENØR AS 18.10.2023 15.12.2023
23/101 sonemåler vårseter Gravearbeid Vårsetervegen LILLEHAMMER KOMMUNE 30.10.2023 08.12.2023
23/116 Graving for ny vann og avløp Gravearbeid Trond Eklestuens veg SVEIN TORE LYSGAARD AS 20.11.2023 20.12.2023
23/120 Klubbhus Roterud IL Gravearbeid Granittlia LØYPE ANLEGGSDRIFT AS 06.12.2023 15.12.2023
23/121 Kringsjåvegen - Elvia Gravearbeid Gnr/Bnr: 400/2 DOBLOUG ENTREPRENØR AS 04.12.2023 08.12.2023
23/122 OSB, Vingarvegen, kryssing fiber - HB Gravearbeid Vingarvegen OLSEN STEIN OG BETONG AS 06.12.2023 31.01.2024