Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/266 Mesnakvartalet - Gangveg Gravearbeid Spinnerivegen KJELL ARNE SCHJØRN AS 24.08.2018 23.08.2021
20/33 Generell Skiltplan Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 12.02.2020 12.02.2022
20/76 Beskjæring med lift Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 23.03.2020 22.03.2021
20/120 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse STANGE ASFALT GUDBRANDSDALEN AS 25.05.2020 25.05.2022
20/164 Nytt elveløp for Åveita,ny bruer, opphevet gangfelt,utskiting av masser i Røysliveien og masseskifting ved Kiwi Gravearbeid Røyslivegen ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 03.08.2020 01.07.2021
20/171 20118 - Vingnesenga VA Sanering LK Gravearbeid Lyngstien , Pinnikvegen , Myrstien MASKINKRAFT AS 10.08.2020 30.09.2021
20/218 Consto Kirkegata 51 Gravearbeid Kirkegata GJERDALEN ENTREPRENØR AS 12.10.2020 01.07.2021
20/234 Consto Kirkegata 51 Gravearbeid Kirkegata GJERDALEN ENTREPRENØR AS 05.10.2020 01.07.2021
20/259 Nye Terrassen Gravearbeid Nymosvingen BARLUND JENS AS 03.11.2020 28.05.2021
20/265 Vannbrudd, graving nye vannledninger Gravearbeid Langbakken SVEIN TORE LYSGAARD AS 09.11.2020 31.05.2021
20/266 Nytt elveløp for Åveita,ny bruer,,utskiting av masser i Røysliveien og masseskifting ved Kiwi Arbeidstillatelse Røyslivegen ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 16.11.2020 26.03.2021
20/267 Fossvegen BRL Arbeidstillatelse Fossvegen INNLANDSBYGG AS 11.11.2020 15.06.2021
20/268 Peer Gyntsveg 11 Gravearbeid Mosoddvegen GJERDALEN ENTREPRENØR AS 11.11.2020 22.01.2021
20/278 Lillehammer VGS Avd. Nord Gravearbeid Vargstadvegen, Smestadvegen DOBLOUG ENTREPRENØR AS 30.11.2020 01.12.2022
20/282 Bryggerigata 9 Arbeidstillatelse Bryggerigata EVENSEN & EVENSEN AS 04.01.2021 04.06.2021
20/285 Graving for Eidsiva Nett Arbeidstillatelse ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 04.01.2021 23.12.2021
20/287 Tursti Maihaugen Arbeidstillatelse Maihaugvegen JEISTAD ENTREPRENØR AS 04.01.2021 01.07.2021
21/3 Heising av stål og byggevarer Arbeidstillatelse Bryggerigata SVEIN TORE LYSGAARD AS 13.01.2021 05.02.2021
21/4 Rasmus Lyngsveg Gravearbeid Rasmus Lyngs veg LILLEHAMMER KOMMUNE 15.01.2021 29.01.2021