Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/266 Mesnakvartalet - Gangveg Gravearbeid Spinnerivegen KJELL ARNE SCHJØRN AS 24.08.2018 23.08.2021
19/150 Generelt vedtak Arbeidstillatelse ROGER BRATTRUD AS 07.05.2019 31.12.2020
19/451 Arbeidsvarslingsplan for arb. Eidsiva Nett i Lillehammer Kommune Arbeidstillatelse ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 20.12.2019 20.12.2020
20/33 Generell Skiltplan Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 12.02.2020 12.02.2022
20/52 Betonmast Rosenlund Arbeidstillatelse industrigata GJERDALEN ENTREPRENØR AS 02.03.2020 24.12.2020
20/76 Beskjæring med lift Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 23.03.2020 22.03.2021
20/92 Vinduspuss og persiennespyling på fasade i Lillehammer sentrum Arbeidstillatelse LILLEHAMMER VINDUSPUSS 15.04.2020 24.12.2020
20/120 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse STANGE ASFALT GUDBRANDSDALEN AS 25.05.2020 25.05.2022
20/164 Nytt elveløp for Åveita,ny bruer, opphevet gangfelt,utskiting av masser i Røysliveien og masseskifting ved Kiwi Gravearbeid Røyslivegen ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 03.08.2020 01.07.2021
20/171 20118 - Vingnesenga VA Sanering LK Gravearbeid Lyngstien , Pinnikvegen , Myrstien MASKINKRAFT AS 10.08.2020 30.09.2021
20/182 VA Sannering Baklivegen. Lillehammer Kommune Gravearbeid Baklivegen, Baklivegen, GS veg, Baklivegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 24.08.2020 30.11.2020
20/186 Generell arbeidsvarsling Arbeidstillatelse Kirkegata BRUNBJØRN AS 19.08.2020 31.12.2020
20/211 Storgata 32A x Langes gate, Lellehammer Arbeidstillatelse Storgata, Langes gate TAKFORNYING INNLANDET AS 05.11.2020 30.11.2020
20/213 Tilbakeføring av Spinnerivegen Gravearbeid Spinnerivegen DOKKA ENTREPRENØR AS 28.09.2020 01.12.2020
20/216 Nye Terrassen Arbeidstillatelse Nymosvingen BARLUND JENS AS 05.10.2020 01.12.2020
20/218 Consto Kirkegata 51 Gravearbeid Kirkegata GJERDALEN ENTREPRENØR AS 12.10.2020 01.07.2021
20/231 Smestadenga 7 Gravearbeid Smestadenga ABS ENTREPRENØR AS 06.10.2020 01.01.2021
20/234 Consto Kirkegata 51 Gravearbeid Kirkegata GJERDALEN ENTREPRENØR AS 05.10.2020 01.07.2021
20/254 Ny vannledning, Heimro Borrettslag Simon Darres Veg Gravearbeid Olav Audunssons veg JEISTAD ENTREPRENØR AS 02.11.2020 01.12.2020
20/259 Nye Terrassen Gravearbeid Nymosvingen BARLUND JENS AS 03.11.2020 28.05.2021
20/265 Vannbrudd, graving nye vannledninger Gravearbeid Langbakken SVEIN TORE LYSGAARD AS 09.11.2020 31.05.2021
20/266 Nytt elveløp for Åveita,ny bruer,,utskiting av masser i Røysliveien og masseskifting ved Kiwi Arbeidstillatelse Røyslivegen ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 16.11.2020 26.03.2021
20/267 Fossvegen BRL Arbeidstillatelse Fossvegen INNLANDSBYGG AS 11.11.2020 15.06.2021
20/268 Peer Gyntsveg 11 Gravearbeid Mosoddvegen GJERDALEN ENTREPRENØR AS 11.11.2020 04.12.2020
20/270 Fortau Nybuvegen Gravearbeid Bankgata, Nybuvegen BARLUND JENS AS 17.11.2020 04.12.2020
Viser 1 - 25 av 26 1 2 >