Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
17858 Lillehammer helsehus-Skurva Lillehammer kommune Vann/avløp Arvid Berntsen 99253132 05.08.2019 30.08.2020
19575 Utskiftning av høyspenningskabler fra Holme trafostasjon til Lillehammer turisthotell Eidsiva Nett AS Leiv Jan Brekke 99742598 04.05.2020 21.11.2020
20078 Sanering VA Vingnesenga Vest Lillehammer kommune Vann/avløp Stein Arne Sæterbakken 90864557 01.07.2020 30.06.2021
20100 Sanering VA Industrigata Lillehammer kommune Vann/avløp Stein Arne Sæterbakken 90864557 20.05.2020 13.11.2020
21100 531325 Sanering Baklivegen Lillehammer kommune Vann/avløp Stein Arne Sæterbakken 90864557 29.06.2020 31.12.2020
21214 Støyskjerm Maihaugvegen Lillehammer kommune Veg/trafikk Roar Skotvoll 91749626 01.06.2020 31.08.2020
21360 Sigrid Undsetsveg 16A Geomatikk AS Tove Engen 91509146 01.08.2020 31.08.2020
21601 Smerudstien Lillehammer kommune Veg/trafikk Roar Skotvoll 91749626 29.06.2020 31.08.2020
21901 Lysgårdsvegen 4 Geomatikk AS Maren Sofie Christensen 91509146 20.07.2020 20.09.2020