Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17858
Registrert 19.06.2019
Firma Lillehammer kommune Vann/avløp
Start 05.08.2019
Slutt 30.08.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Arvid Berntsen
Kontakt telefon 99253132
Arbeidets art Dette er et prosjekt mellom Statens Vegvesen og Lillehammer Kommune. Lillehammer Kommune bygger nytt VA-anlegg og Statens Vegvesen bygger ny gang/sykkelveg i traseen. Statens Vegvesen er byggherre på prosjektet.