Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19575
Registrert 27.11.2019
Firma Eidsiva Nett AS
Start 04.05.2020
Slutt 21.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Leiv Jan Brekke
Kontakt telefon 99742598
Arbeidets art Gamle 22 kV`s høyspentkabler skal skiftes ut med nye på strekningen Holme trafostasjon til Lillehammer turisthotell. De nye kablene er planlagt lagt i samme trase som de eksisterende kablene ligger i dag.