Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20078
Registrert 24.01.2020
Firma Lillehammer kommune Vann/avløp
Start 01.07.2020
Slutt 30.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stein Arne Sæterbakken
Kontakt telefon 90864557
Arbeidets art Utskifting av VA ledninger i Lyngstien , Pinnikvegen og Myrstien Vingnes