Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20601
Registrert 10.03.2020
Firma Lillehammer kommune Vann/avløp
Start 01.09.2021
Slutt 01.10.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stein Arne Sæterbakken
Kontakt telefon 90864557
Arbeidets art Lillehammer kommune skal skifte ut VA ledninger i området Breisethvegen/Roavegen fra Apalvegen med sideveger.Se vedlagt kart. Planlagt oppstart etappe 1 er høsten 2021. Planlagt oppstart etappe 2 når etappe 1 er ferdig høsten 2022