Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21601
Registrert 28.05.2020
Firma Lillehammer kommune Veg/trafikk
Start 29.06.2020
Slutt 31.08.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Roar Skotvoll
Kontakt telefon 91749626
Arbeidets art Utbedring av gang-sykkelveg Smerudstien; strekningen Industrigata - Bjørkelunden. Inkluderer nytt veglys.