Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22636
Registrert 08.09.2020
Firma Eidsiva Nett AS
Start 28.09.2020
Slutt 30.10.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Leiv Jan Brekke
Kontakt telefon 99742598
Arbeidets art Utskiftning av gamle 22 kV`s høyspentkabler i området. Ny trase blir i gangveien mellom veiene Tiriltunga og Kløverenga.