Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23022
Registrert 07.10.2020
Firma Eidsiva Nett AS
Start 22.10.2020
Slutt 27.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Leiv Jan Brekke
Kontakt telefon 99742598
Arbeidets art På grunn av havari på kabel må den skiftes ut og erstattes av ny kabel. Dette arbeidet må gjøres i høst/vinter.