Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23545
Registrert 23.11.2020
Firma EVENSEN & EVENSEN AS
Start 24.11.2020
Slutt 23.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Svein Erik Besserud
Kontakt telefon 9229637
Arbeidets art Det skal føres opp et bygg i Storgata 160-612. Dette bygget skal ha kjellerplan ca 6m under Storgata plan. Kjellervegg står ca 1,7m fra ytterkant fortau. Dette betyr at graveskråning må sikres. Sikring er tenkt utført med jordnagling hvor stag går inn under Storgata.