Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23798
Registrert 21.12.2020
Firma Lillehammer kommune Vann/avløp
Start 15.04.2021
Slutt 31.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stein Arne Sæterbakken
Kontakt telefon 90864557
Arbeidets art Utskifting VA ledninger i Fåberggata fra Mesnaelva til Hardlandsvegen.Se vedlagt kartskisse. Dette er et samarbeidsprosjekt med Innlandet Fylkeskommune