Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26560
Registrert 09.09.2021
Firma Lillehammer kommune Vann/avløp
Start 01.02.2022
Slutt 31.12.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stein Arne Sæterbakken
Kontakt telefon 90864557
Arbeidets art Det skal legges nye VA ledninger på Randgårdsjordet. 1. etappe er planlagt i deler av Håkon Håkonssons veg, Bøkkervegen , Kurudgutua og langs Kringsjåvegen. Det skal også legges nye VA ledninger i flere andre veger etterhvert.Pr dd er det ikke bestemt hvor og når