Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 32907
Registrert 21.08.2023
Firma EIDSIVA BIOENERGI AS
Start 12.09.2023
Slutt 26.09.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bjørn Romskaug
Kontakt telefon 95981277
Arbeidets art Stikkledning for fjernvarme