Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/137
Entreprenør ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS
Start 27.05.2020
Slutt 21.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Birkebeinervegen 49
Søknad gjelder El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 19.05.2020
Tittel Ny gatebelysning Birkebeinerveien i forbindelse med graving høyspentkabler
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Harald Steinsli (tlf.: 48014783)
Stedsansvarlig
Jan ove Leine (tlf.: 94780994)
Ansvarshavende
Stig Rune Voldsrud (tlf.: 95269065)