Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/152
Entreprenør FJELLSPRENGING LILLEHAMMER AS
Start 22.06.2020
Slutt 03.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bjørnstjerne bjørnsons gate 8c -8c
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 8C -11
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.06.2020
Tittel stikkledning bjørnstjerne bjørnsonsveg 8C
Byggherre
Kontaktperson: Ivar Risheim (tlf.: 90102222)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Martin Holmen (tlf.: 48170350)