Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/164
Entreprenør ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS
Start 03.08.2020
Slutt 01.07.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Røyslivegen 1 -6F
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.07.2020
Tittel Nytt elveløp for Åveita,ny bruer, opphevet gangfelt,utskiting av masser i Røysliveien og masseskifting ved Kiwi
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Nordconsult v Tor Jostein Furu (tlf.: 91109756)
Stedsansvarlig
Kenneth Ekerhaugen (tlf.: 47648695)
Ansvarshavende
Frode Hansen (tlf.: 48209109)