Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/171
Entreprenør MASKINKRAFT AS
Start 10.08.2020
Slutt 30.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lyngstien 1 -3
Pinnikvegen 1 A -1 B
Myrstien 1 -11
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.07.2020
Tittel 20118 - Vingnesenga VA Sanering LK
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Stein Arne Sæterbakken (tlf.: 90864557)
Stedsansvarlig
Eskild Sandviken (tlf.: 90294599)
Ansvarshavende
Erlend Rønsholm (tlf.: 46418690)