Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/182
Entreprenør GJØVIK GRAVESERVICE AS
Start 24.08.2020
Slutt 06.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Baklivegen 40 -49
Baklivegen 45B -90
GS veg 47B -74B
Baklivegen 74B -82B
Søknad gjelder Vedlikeholdsarbeid, Gatelys, Rørpressing/-boring, VA-anlegg, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.08.2020
Tittel VA Sannering Baklivegen. Lillehammer Kommune
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Kaleb John Edward Ström (tlf.: 47683639)
Stedsansvarlig
Roy Sørum / Kurt Haugen (tlf.: 98214553 )
Ansvarshavende
Erland Torp (tlf.: 98214554)