Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/190
Entreprenør ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS
Start 04.05.2020
Slutt 21.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sigrid Undsets veg 2 -43
Søknad gjelder El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.08.2020
Tittel Nye 22 kv`s høysppeningskabler
Byggherre
Organisasjon: EIDSIVA NETT AS (orgnr.: 981963849)
Kontaktperson: Leiv Jan Brekke (tlf.: 99742598)
Stedsansvarlig
Jan Ove Leine (tlf.: 94780994)
Ansvarshavende
Stig Rune Voldsrud (tlf.: 95269065)