Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/201
Entreprenør LØYPE ANLEGGSDRIFT AS
Start 02.09.2020
Slutt 13.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Industrigata 31 C -39 C
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.08.2020
Tittel VA Industrigata - Lillehammer kommune
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Stein Arne Sæterbakken (tlf.: 90864557)
Stedsansvarlig
Eirik Kjølgård (tlf.: 95984427)
Ansvarshavende
Bo Vors (tlf.: 95984420)