Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/213
Entreprenør DOKKA ENTREPRENØR AS
Start 28.09.2020
Slutt 01.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Spinnerivegen 11 -21
Søknad gjelder Vegarbeid, Vedlikeholdsarbeid, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.09.2020
Tittel Tilbakeføring av Spinnerivegen
Byggherre
Organisasjon: SMEDVIG EIENDOM AS (orgnr.: 828841572)
Kontaktperson: Arne Albrigtsen (tlf.: 97053260)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Eirik Bergsjordet (tlf.: 95196251)