Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/228
Entreprenør BE-MA AS
Start 14.10.2020
Slutt 24.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Åveitbakken 2A
Søknad gjelder Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 01.10.2020
Tittel Fibergraving Brunbjørn badedammen
Byggherre
Organisasjon: BRUNBJØRN AS (orgnr.: 911780917)
Kontaktperson: Benjamin Eriksen (tlf.: 99301774)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Benjamin Eriksen (tlf.: 99301774)