Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/252
Entreprenør MASKINKRAFT AS
Start 04.11.2019
Slutt 31.07.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Søndre gate 15 -17
Margrethe Grundtvigs veg 6 -6
Maihaugvegen 1 -1
Søknad gjelder Vegarbeid, Vedlikeholdsarbeid, Gatelys, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.10.2020
Tittel 20134 - Vannforsyning Lillehammer Sykehus
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Arvid Berntsen (tlf.: 99253132)
Stedsansvarlig
Lars Erik Nybu Hansen (tlf.: 48883323)
Bjørn Arnestad (tlf.: 95888210)
Knut Olav C. Dybvik (tlf.: 90859845)
Ansvarshavende
Erlend Rønsholm (tlf.: 46418690)