Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/254
Entreprenør JEISTAD ENTREPRENØR AS
Start 02.11.2020
Slutt 01.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Olav Audunssons veg 1 -66
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.10.2020
Tittel Ny vannledning, Heimro Borrettslag Simon Darres Veg
Byggherre
Organisasjon: HEIMRO BORETTSLAG (orgnr.: 953825082)
Kontaktperson: Trine Gladhaug (tlf.: 95870565)
Stedsansvarlig
Lars Jørgen Jeistad (tlf.: 47628768)
Ansvarshavende
Per Tore Jeistad (tlf.: 48289334)