Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/266
Entreprenør ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS
Start 16.11.2020
Slutt 26.03.2021
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Røyslivegen 2 -4
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 11.11.2020
Tittel Nytt elveløp for Åveita,ny bruer,,utskiting av masser i Røysliveien og masseskifting ved Kiwi
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Tor Jostein Furu (tlf.: 91109756)
Stedsansvarlig
Kennth Ekerhaugen (tlf.: 47648695)
Ansvarshavende
Frode Hansen (tlf.: 48209109)