Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/49
Entreprenør DOKKA ENTREPRENØR AS
Start 01.06.2021
Slutt 31.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Brubakken 2 -8
Fåberggata 97A -139
Tomtegata 1 -2C
Nordre gate 8 -10
Løkkegata 18A -22
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.05.2021
Tittel Fåberggata
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Stein Arne Sæterbakken (tlf.: 90864557)
Stedsansvarlig
Tor Egil Gjerdbakken (tlf.: 95196252)
Ansvarshavende
Morgan Brenden (tlf.: 95197084)