Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/68
Entreprenør STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS
Start 11.08.2021
Slutt 01.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hamarvegen 10 -34D
Søknad gjelder Vegarbeid, Dekkearbeid, Gatelys, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.07.2021
Tittel Fv 213 Åretta-Storgata
Byggherre
Organisasjon: INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL (orgnr.: 974642034)
Kontaktperson: Anders Fosse Skjåk (tlf.: 99262340)
Stedsansvarlig
Ørjan Bergheim (tlf.: 40289681)
Ansvarshavende
Renathe Hagelien (tlf.: 41642305)