Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/70
Entreprenør Privatperson
Start 27.08.2021
Slutt 22.10.2021
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Gnr/Bnr: 52/204
Chr. Dahls gate 8 -13
Søknad gjelder Container, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 29.07.2021
Tittel Bygge steinmur på egen tomt
Byggherre
Kontaktperson: Terje Løge (tlf.: 46284428)
Stedsansvarlig
Terje Løge (tlf.: 46284428)
Ansvarshavende
Henning Ur (tlf.: 90770796)