Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/75
Entreprenør MESTA AS
Start 11.08.2021
Slutt 30.09.2021
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Einar Sandbergs veg 2 -25
Øygardsvegen 1 -9
Konglevegen 13 -17
Søknad gjelder Vedlikeholdsarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 09.08.2021
Tittel Forberedende arbeider for asfaltering
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Harald Steinsli (tlf.: +474811478)
Stedsansvarlig
Oluf Flaten (tlf.: 95894898)
Ansvarshavende
Linn Haug (tlf.: 97165639)