Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/85
Entreprenør MESTA AS
Start 26.08.2021
Slutt 24.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Einar Sangbergs veg 7C -24A
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.08.2021
Tittel Tilkobling sluk og blending av stikkledning, Einar Sandbergs veg
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Harald Steinsli (tlf.: +4748114783)
Stedsansvarlig
Oluf Flaten (tlf.: 95894898)
Ansvarshavende
Linn Haug (tlf.: 97165639)