Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/86
Entreprenør COWI AS
Start 30.08.2021
Slutt 30.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Messenlivegen 9 -27B
Einar Sandbergs veg 5A -7C
Søknad gjelder Grunnboring

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.08.2021
Tittel Harmarveien Grunnundersøkelser
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Kari Myrholt Skårset (tlf.: 48123815)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Thomas Janssen (tlf.: 45789949)