Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/108
Entreprenør DOKKA ENTREPRENØR AS
Start 31.10.2022
Slutt 11.02.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Håkon Håkonssons veg 45 -53
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.10.2022
Tittel Områdesannering VA Randgårdsjordet - etappe 1: Ivar Kleivens veg X Håkon Håkonssons veg X Bøkkervegen
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Stein Arne Sæterbakken (tlf.: 90864557)
Stedsansvarlig
Lars Ove Olsen (tlf.: 95196254)
Tor Egil Gjerdbakken (tlf.: 95196252)
Louise Hoxha (tlf.: 951 91 084)
Markus Rostad (tlf.: 92693350)
Ansvarshavende
Morgan Brenden (tlf.: 95197084)