Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/120
Entreprenør DOBLOUG MASKIN AS
Start 13.02.2023
Slutt 30.11.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 32/55
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.11.2022
Tittel Øyjordet Omsorgsboliger
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Tore Bakke (tlf.: 90741057)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Tor Erik Dobloug (tlf.: 90741057)