Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/124
Entreprenør GJØVIK GRAVESERVICE AS
Start 09.01.2023
Slutt 01.11.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Snekkervegen 4 -13
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.11.2022
Tittel Snekkervegen 5 Bt3 - Rusta
Byggherre
Organisasjon: VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (orgnr.: 984024290)
Kontaktperson: Jan Boye Leirhol (tlf.: 95052347)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Kjetil Walle (tlf.: 950 87027)