Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/135
Entreprenør DOKKA ENTREPRENØR AS
Start 16.12.2022
Slutt 30.09.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bøkkervegen 2 -6
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.12.2022
Tittel Områdesannering VA Randgårdsjordet - etappe 1: Bøkkervegen
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Stein Arne Sæterbakken (tlf.: 90864557)
Stedsansvarlig
Marcus Rostad (tlf.: 95191083)
Ansvarshavende
Morgan Brenden (tlf.: 95197084)