Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/5
Entreprenør KJENSETH MASKIN AS
Start 03.02.2023
Slutt 31.05.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Håkon Håkonssons veg 13 -16
Randgårdsvegen 2 -11
Karl Halvorsens veg 2 -6
Hans Aanruds veg 17 -30
Hertug Skules veg 2 -32
Nordsetervegen 41 -48
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.01.2023
Tittel 202311
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Stein Arne Sæterbakken (tlf.: 90864557)
Stedsansvarlig
Amund Amble (tlf.: 90074855)
Ansvarshavende
Andreas Kjenseth (tlf.: 91122907)