Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/36
Entreprenør GJERDALEN ENTREPRENØR AS
Start 22.05.2023
Slutt 17.11.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Storgata 81 -101
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Overvann, El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.05.2023
Tittel Sanering Storgata og Gamlevegen
Byggherre
Organisasjon: LILLEHAMMER KOMMUNE (orgnr.: 945578564)
Kontaktperson: Elisabeth Børde (tlf.: 936906000)
Stedsansvarlig
Bjørn Ivar Bakken (tlf.: 94972512)
Ole Aleksander Sæther (tlf.: 41609236)
Ansvarshavende
Trond Are Lisbakken (tlf.: 40203780)