Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/48
Entreprenør INNLANDET LANDSKAPSUTFORMING AS
Start 09.06.2023
Slutt 06.06.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tomtegata 11 -14
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.06.2023
Tittel utgraving fredbo
Byggherre
Kontaktperson: Kåre fredbo (tlf.: 909 51 937)
Stedsansvarlig
bjørn rusten (tlf.: 90972118)
Ansvarshavende
hallgeir rusten (tlf.: 99157676)