Gravesøknader i Lillehammer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

Graving i Lillehammer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillehammer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/9 Drift og vedlikehold veilys Lillehammer kommune Arbeidstillatelse LAJE INNLANDET AS 09.02.2022 09.02.2024
22/21 Generell arbeidsvarsling Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 23.03.2022 31.12.2023
22/22 Beskjæring/trefelling Arbeidstillatelse LILLEHAMMER KOMMUNE 28.03.2022 28.03.2024
22/31 Asfaltarbeider Lillehammer kommune Arbeidstillatelse STANGE ASFALT GUDBRANDSDALEN AS 18.05.2022 16.05.2024
22/59 Anders Sandvigs Gate 48 Gravearbeid Anders Sandvigs gate GRAVEKOMPANIET AS 14.06.2022 15.12.2023
22/108 Områdesannering VA Randgårdsjordet - etappe 1: Ivar Kleivens veg X Håkon Håkonssons veg X Bøkkervegen Gravearbeid Håkon Håkonssons veg DOKKA ENTREPRENØR AS 31.10.2022 11.02.2024
22/120 Øyjordet Omsorgsboliger Gravearbeid Gnr/Bnr: 32/55 DOBLOUG MASKIN AS 13.02.2023 30.11.2023
22/123 Utvendig vindusvask med lift Arbeidstillatelse OLSENS SERVICE AS 01.01.2023 01.01.2025
22/124 Snekkervegen 5 Bt3 - Rusta Gravearbeid Snekkervegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 09.01.2023 01.11.2023
23/5 202311 Gravearbeid Karl Halvorsens veg, Håkon Håkonssons veg, Randgårdsvegen, Hans Aanruds veg, Hertug Skules veg, Nordsetervegen KJENSETH MASKIN AS 03.02.2023 31.05.2024
23/22 Pumpekum 3-4. Strandpromenaden Arbeidstillatelse Strandpromenaden, Gnr/Bnr: 200/60 GJERDALEN SERVICE AS 12.04.2023 01.04.2024
23/25 Persiennespyling og vinduspuss Arbeidstillatelse Kirkegata LILLEHAMMER VINDUSPUSS v/Eirik Hauklien 14.04.2023 31.12.2023
23/27 Pumpekum 3-4. Strandpromenaden Gravearbeid Strandpromenaden GJERDALEN SERVICE AS 26.04.2023 01.04.2024
23/36 Sanering Storgata og Gamlevegen Gravearbeid Storgata GJERDALEN ENTREPRENØR AS 22.05.2023 17.11.2023
23/48 utgraving fredbo Gravearbeid Tomtegata INNLANDET LANDSKAPSUTFORMING AS 09.06.2023 06.06.2024
23/49 Hagevegen Fjernvarme Gravearbeid Hagevegen DOBLOUG ENTREPRENØR AS 14.06.2023 27.10.2023
23/56 Stillasarbeider Jernbanegt 13, Lillehammer Arbeidstillatelse Jernbanegata UTLEIECOMPAGNIET AS 01.08.2023 31.10.2023
23/65 Randsgårdsjordet Gravearbeid Gjørtlervegen DOKKA ENTREPRENØR AS 09.08.2023 01.10.2023
23/66 Røyslimoen Gravearbeid Gamle Røislivegen LØYPE ANLEGGSDRIFT AS 08.08.2023 30.10.2023
23/69 Flåkåli Gravearbeid Flåkålivegen TT KABEL & ANLEGG AS 15.08.2023 31.12.2023
23/79 Hamarveien-Messenlivegen GU Gravearbeid Messenlivegen COWI AS 11.09.2023 22.10.2023
23/82 VA Bryggevegen; Oppdimensjonering av avløpsledning Gravearbeid Dampsagvegen GJERDALEN ENTREPRENØR AS 14.09.2023 17.10.2023
23/83 Fiber B. Lundgaards gate 26 Gravearbeid B. Lundgaards gate ARTTECH ENTREPRENØR AS 18.09.2023 30.11.2023
23/84 GS-veg Langes gate/Emma Gjelens veg Gravearbeid Langes gate MESTA AS 18.09.2023 27.10.2023